Kvalitet och Miljö

Kvalitetspolicy

Vi på Bohag Bygg AB avser alltid att förse våra kunder med produkter av god kvalitet. Kunden skall kunna lita på att han får rätt produkt till rätt pris i rätt tid. Våra kunder är vår framtid!

R1-med-skugga-webb      behörig våtrum logo

Vi är miljödiplomerade sedan 2005

miljödipl

Miljöpolicy

  • Bohag Bygg arbetar utifrån en helhetssyn på kretsloppet.
  • Restprodukter skall minimeras genom källsortering och selektering av byggavfall.
  • Vi styr våra inköp så att vi där det är möjligt väljer miljövänliga material.
  • Vårt miljöarbete skall ständigt utvecklas.
  • Vi ska säkerställa att verksamheten följer gällande miljölagstiftning.
  • Vi vill överlämna ett friskt boende till våra kunder.