Kvalitet & Miljö  

Kvalitetspolicy

​​​​​​​
Vi på Bohag Bygg AB avser alltid att förse våra kunder med produkter av god kvalitet. Kunden skall kunna lita på att han får rätt produkt till rätt pris i rätt tid. Våra kunder är vår framtid!

Miljöpolicy


Vi är miljödiplomerade sedan 2005​​​​​​​
  • Bohag Bygg arbetar ut ifrån en helhetssyn på kretsloppet.
  • Restprodukter skall minimeras genom återbruk eller återvinning av byggavfall.
  • Vi styr våra inköp så att vi där det är möjligt väljer miljövänliga material.
  • Vårt miljöarbete skall ständigt utvecklas.
  • Vi ska säkerställa att verksamheten följer gällande miljölagstiftning.
  • Vi vill överlämna friska och hållbara lokaler till våra kunder som kan användas många år framöver.