Om Bohag Bygg

Bohag Bygg AB startade år 1995. Namnet Bohag kommer ifrån sammansättning av grundarnas efternamn: Bohman, Höglund och Gustafsson. Vi är ett stabilt företag med ett härligt gäng på dryga 20 st medarbetare, var och en med sitt expertområde. Ett viktigt år för oss på Bohag Bygg är 2007, då alla medarbetare fick erbjudande om ett delägarskap i bolaget. Detta gjorde att Bohag Bygg blev ett personalägt bolag med fem stycken delägare i dagsläget. 

Bohag Bygg är ett rekommenderat och kreditvärdigt företag som hjälper dig med renoveringar, ombyggnationer och nybyggen. Hos oss kan du få hjälp med både budgetering och genomförandet av själva byggprocessen. Vi håller i alla trådar åt dig och tar ett helhetsansvar för projektet. Att ro i land alla projekt, stora som små, och att mötas av nöjda kunder inspirerar oss extra mycket!
​​​​​​​Vi är ett rekommenderat företag
Det är viktigt för oss att visa att vi bryr oss om vårt samhälle.
Vi har alla olika kompetens, bakgrund och en moralisk kompass som påverkar oss i vårt dagliga arbete.
Vi har ett gemensamt mål. Att uppnå något större och bättre tillsammans. Där alla är stolta medarbetare och medvetna om sin viktiga roll inom organisationen.
Vi vill medverka till att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.
Därför har BoHag Bygg tilldelats en R-licens och valt ett etiskt förhållningssätt som företag och arbetsgivare.
Tillsammans gör vi skillnad!
R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation. Med R-licens följer verktyg till att kontinuerligt arbeta med etik och ytterligare stärka etikens betydelse inom organisationen.
En R-licens kan tilldelas företag som vill främja etikens betydelse och ställa sig bakom R-licensens vision och etikpolicy. För att hitta dessa företag används rekommendationer från företag med samma synsätt på etik.
Här är 2 st filmklipp som beskriver detta:
Vi har ett gott samarbete med ett flertal stora och små fastighetsbolag men även privatpersoner.